Shop Mobile More Submit  Join Login
Ho Xuan Huong by redsama Ho Xuan Huong by redsama
A pic of Ho Xuan Huong, a famous Vietnames poet who lived in late 17th century and early 18th century.
This is a gift I promised for empoleon92 :D


--
Lineart & other version >> Ho Xuan Huong - Different versions by redsama


--
Tools: Watercolor on print paper

--
Ho Xuan Huong's biography >> www.poemhunter.com/ho-xuan-huo…
Add a Comment:
 
:iconfixinman:
fixinman Featured By Owner Jun 8, 2014  Hobbyist General Artist
Reply
:iconredsama:
redsama Featured By Owner Jun 12, 2014
Thanks for suggesting!
Reply
:iconfixinman:
fixinman Featured By Owner Jun 12, 2014  Hobbyist General Artist
She really was a great poet.
Reply
:iconfixinman:
fixinman Featured By Owner Jun 8, 2014  Hobbyist General Artist
It is great but you reall should have included one of her poems
Reply
:iconredsama:
redsama Featured By Owner Jun 12, 2014
I added your link to the description :D Thank ya!
Reply
:iconelijahwatters:
ElijahWatters Featured By Owner Jan 3, 2014  Student Traditional Artist
Beautiful there's something I really love about this
Reply
:iconredsama:
redsama Featured By Owner Jan 7, 2014
Thanks a lot for your nice words :hug:
Reply
:iconaomari0:
Aomari0 Featured By Owner Dec 16, 2013
Beautiful fantasy painting.:) (Smile) 
Reply
:iconredsama:
redsama Featured By Owner Dec 16, 2013
Thank you so much ^^
Reply
:icontheblackcatofchaos:
TheBlackCatofChaos Featured By Owner Dec 16, 2013  Hobbyist General Artist
This is a lovely picture! :D
Hmm..I'm guessing the poetry form Ho Xuan Huong is in Vietnamese?
I am half Vietnamese but I haven't quite learned the language both vocal and written. :(
Reply
:iconredsama:
redsama Featured By Owner Dec 16, 2013
The characters in the picture is Han Nom (the old Vietnamese written language), very different from the form we use today :D
Reply
:icontheblackcatofchaos:
TheBlackCatofChaos Featured By Owner Dec 18, 2013  Hobbyist General Artist
Oh Cool I had no idea! :D
Reply
:icontheblackcatofchaos:
TheBlackCatofChaos Featured By Owner Dec 16, 2013  Hobbyist General Artist
Oh yes!
Critique on this well I can only say that I don't have much to critique as far as something negative goes.
I think its Fantastic just the way it is! ^_^
Reply
:iconredsama:
redsama Featured By Owner Dec 16, 2013
Thanks for your nice words! They mean a lot to me :tighthug:
Reply
:icontheblackcatofchaos:
TheBlackCatofChaos Featured By Owner Dec 18, 2013  Hobbyist General Artist
Your Welcome! ^_^
I'm very happy to hear that my words mean a lot to you too. :D
Reply
:iconweewill:
weewill Featured By Owner Dec 16, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Nice job on the coloring :D
Reply
:iconredsama:
redsama Featured By Owner Dec 16, 2013
Thank ku :D
Reply
:iconempoleon92:
empoleon92 Featured By Owner Dec 15, 2013
Very sweet :heart::heart::heart::heart::heart: Thank anh Red nhiều :love::love::love:
Cái cổ có hơi giống kiểu cổ áo dài hiện đại chút, áo ngũ thân cổ không cao lắm, nhưng không sao, tranh vẫn nhìn rất "xưa cổ" :D:D:D
Reply
:iconredsama:
redsama Featured By Owner Dec 16, 2013
Haha, thank em :D
Reply
:iconsetsunoyori:
SetsunoYori Featured By Owner Dec 16, 2013
Em nghĩ là do cái áo màu trắng như màu áo nữ sinh ngày nay đó :D 
Reply
:iconredsama:
redsama Featured By Owner Dec 17, 2013
Uh, anh chả biết gì về lịch sử đâu, cứ thấy thuận mắt là vẽ là tô thôi haha :D
Reply
:iconptdtch:
ptdtch Featured By Owner Dec 15, 2013
absolutely stunning! However isn't her collar buttoned on the wrong side?   Llama Emoji-52 (Worried) [V3] 
Reply
:iconsetsunoyori:
SetsunoYori Featured By Owner Dec 16, 2013
theo anh Hữu thì cổ kiểu nào đúng với Hồ Xuân Hương hơn? Llama-Emoji-12 (Left and Right) [V1] 
Reply
:iconsetsunoyori:
SetsunoYori Featured By Owner Dec 16, 2013
Có vẻ như cổ áo ngũ thân của dân Đàng Trong thời kỳ Trịnh - Nguyễn phân Tranh giống với cổ áo dài hiện đại ngày nay, và khá khác biệt với cổ của áo ngũ thân của dân Bắc thời Nguyễn sau này :P


Xem kỹ sẽ thấy cổ dựng của ngũ thân miền Bắc thấp và nới rộng, còn cổ của 2 kiểu còn lại thì dựng cao và hẹp lại đúng kiểu cổ Mãn Châu. Điều này không lạ khi cổ áo dân Bắc vốn biến cách từ cổ kiểu giao lĩnh, còn cổ ở miền Nam (sau này là áo dài hiện đại) vốn học hỏi trực tiếp từ cổ nhà Thanh.

Reply
:iconptdtch:
ptdtch Featured By Owner Dec 17, 2013
Thực ra chỉ kết luận như vậy dựa trên mấy tấm ảnh thì hơi khiên cưỡng. Theo mình chưa chắc có sự khác biệt đó vì cổ dựng của miền Bắc cũng là do sắc lệnh của triều Nguyễn chứ ko phải tiến hóa từ cổ chéo. Nhiều khi độ cao thấp của cổ áo có thể chỉ là cá biệt hoặc do thị giác bị đánh lừa.
Reply
:iconredsama:
redsama Featured By Owner Dec 16, 2013
Thank you! :D
And about the costume, I used a reference to draw based on >> encrypted-tbn3.gstatic.com/ima… May be it's not a correct reference lol
Reply
:iconfixinman:
fixinman Featured By Owner Dec 15, 2013  Hobbyist General Artist
Wonderful piece.
Reply
:iconredsama:
redsama Featured By Owner Dec 16, 2013
Thank you, Fix-san ^^
Reply
:iconautomnal-glimpse:
automnal-glimpse Featured By Owner Dec 15, 2013  Hobbyist General Artist
This looks beautiful ! I really like the vibrant colors ^^
Reply
:iconredsama:
redsama Featured By Owner Dec 15, 2013
So glad you like it! Thank you ^^
Reply
:iconnnq2603:
nnq2603 Featured By Owner Dec 14, 2013
What does those text mean? (Those text that she wrote down there..)

And very nice picture :aww:
Reply
:iconredsama:
redsama Featured By Owner Dec 15, 2013
The text is read as " Xuân tái đáo môn tiền phúc đáo". Just the first part of a Cau Doi I found on the internet. Ho Xuan Huong didn't write it LOL
Thank you for commenting, Q-san ;)
Reply
:iconcaptainberry:
CaptainBerry Featured By Owner Dec 14, 2013  Hobbyist Digital Artist
Gorgeous colors and stunning composition *A*
Reply
:iconredsama:
redsama Featured By Owner Dec 15, 2013
Thank you a lot!! :D
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
December 14, 2013
Image Size
6.1 MB
Resolution
2554×3594
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,275
Favourites
130 (who?)
Comments
34
Downloads
18
×