Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
September 2, 2012
Image Size
5.2 MB
Resolution
2313×2432
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,195
Favourites
74 (who?)
Comments
30
Downloads
15
×
Red and Yellow by redsama Red and Yellow by redsama
Today, September 2nd, 2012 is Vietnamese National Day! :star:

This is supposed to be a happy day. However, just on this day 43 years ago, our national father, Ho Chi Minh passed away. It keeps raining on this day every year. My mother said that God is crying for him :)

--
I have been very busy recently so this is just a quick art for this special day. It's one of my first attempts to use markers. This material is not easy to use but I love its brightness and vividness :D

--
Tools: Kuelox markers

--
WIP >> Click to see animation :D
Add a Comment:
 
:iconniels133:
Niels133 Featured By Owner Sep 22, 2012  Hobbyist
anh trông nó cứ mất dạy thế nào ư = )))) kiểu phi công trẻ = ))

anw, happy upcoming October 2nd! XD~

đừng hỏi anh là ngày ǵ nhé = ))
Reply
:iconredsama:
redsama Featured By Owner Sep 22, 2012
Sao chú lại suy ra như thế được nhỉ, đấm chết giờ = ))

Anw, ngày 2/10 là ngày ǵ thế? Hay là ngày chú bịa ra chữa ngượng cho việc bây h mới comment? = ))
Reply
:iconniels133:
Niels133 Featured By Owner Sep 24, 2012  Hobbyist
ơ concept nó lồ lộ thế ǵ nữa = ))

đă nói đừng hỏi = ))
Reply
:icong-tale:
G-tale Featured By Owner Sep 15, 2012  Student Digital Artist
Cái này tô giống bút dạ nhỉ! ^^
Reply
:iconredsama:
redsama Featured By Owner Sep 17, 2012
WON hả? :D Cái này tớ tô bằng marker đó, cùng loại dùng tô b́a truyện Định Mệnh ấy ^^
Reply
:icong-tale:
G-tale Featured By Owner Sep 22, 2012  Student Digital Artist
Ờ hớ! Đẹp nhỉ, thấy dạo này nhiều người cũng dùng cái này th́ phải.
Reply
:iconredsama:
redsama Featured By Owner Sep 22, 2012
Uh, tô rất nhanh, tiết kiệm thời gian, cũng khá thú vị nữa. Nhưng khó dùng lắm, tớ sẽ nghiên cứu thêm =p
Reply
:iconatlanticaxlighthouse:
AtlanticaXLighthousE Featured By Owner Sep 5, 2012  Hobbyist
uầy, màu pic này chất lắm ông ạ, chất hẳn so vs các pic kia :love:
Reply
:iconredsama:
redsama Featured By Owner Sep 5, 2012
Hehe thay đổi chất liệu tô mà :D Sẽ cố làm quen hơn với loại này v́ nó rất tiện dụng và nhanh chóng :D
Reply
:iconatlanticaxlighthouse:
AtlanticaXLighthousE Featured By Owner Sep 5, 2012  Hobbyist
và đệp, đúng tiêu chuẩn ISO 9001 = ))
Reply
Add a Comment: